Kenapa Bicara Zakat ???

Posted on Leave a commentPosted in Pustaka Nufus

Bicara zakat apa sih sebenarnya filofosi zakat ? Kenapa muslim wajib berzakat ? (bagi yang mampu), Menjawab peretanya tadi: Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan oleh agama dan disalurkan kepada orang orang yang telah di tentukan pula, […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...